Úvod

Jozef Anovčin, narodený 1950 v Bratislave.

Prvé výtvarné začiatky mal v ĽŠU Prievidza pod vedením akademického maliara Ľudovíta Štrompacha. Vo voľnom čase kreslil a maľoval pre svoje potešenie, neskôr aj pre svojich blízkych a priateľov. Najčastejšími motívmi jeho olejomalieb, akrylov a pastelov sú pohľady do prírody okolo nás.
Intenzívnejšie začal kresliť a maľovať od roku 2000, kedy sa stal aj členom Klubu umelcov Genesis v Holíči. Svoje práce prezentoval na mnohých spoločných klubových výstavách v Holíči, Skalici, Senici, Kunove, Gbeloch, Hodoníne, Kopčanoch, v rakúskom Hollabrune, českom Uherskom Ostrohu a naposledy v kúpeloch Smrdáky.

Vlastné autorské výstavy :
2002 - Holíč
2006 - Galanta
2009 - Radošovce
Každoročne sa zúčastňuje regionálnej výtvarnej súťaže okresov Senica a Skalica, ktorej 46. ročník sa konal tento rok v Senici, kde aj získal viacero ocenení od poroty. Jeho práce boli v posledných rokoch predstavené aj na krajských a celoštátnych výstavách Výtvarné spektrum v Dunajskej Strede, v Humennom a v Piešťanoch, kde bol tiež porotou ocenený za umelecký prínos.

Ocenenia :
Hornozáhorské osvetové stredisko v Senici udelilo Čestné uznanie Jozefovi Anovčinovi v súťaži neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Senica a Skalica za roky 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 a 2008.
Diplom a cenu za úspešný výtvarný prejav získal na krajskej tvorivej súťaži neprofesionálnej výtvarnej tvorby pod záštitou predsedu TSK Tibora Mikúša za roky 2007 a 2008.

S jeho prácami sa môžeme stretnúť okrem Slovenska aj v Rakúsku, Nemecku, Čechách, Maďarsku, Taliansku, Belgicku, Rumunsku a USA. V súčasnosti žije v Radošovciach na Záhorí a tvorí vo svojom ateliéri a v prírode Slovenska a Čiech ...